финансова стабилност

Пенсионният дебат: Гледните точки на Любомир Христов и Иван Нейков

Любомир Христов: Пет сериозни проблема пред фондовете за втора пенсия
08.01.2015
Публикация от Фейсбук
***

- Г-н Христов, какви според вас са реалните мотиви за прехвърлянето на партидите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) в НОИ?

ДЪЛГОВОТО БРЕМЕ НАРАСТВА ЛАВИНООБРАЗНО! ДОКОГА? / Проф. Кръстьо Петков/

Коментарът е подготвен специално за БГНС /11.12.2014/

***

Финансовата статистика измерва безпристрастно безпрецедентното нарастване:

-за по-малко от година /декември 2013-октомври 2014 г./ външният дълг се увеличи с 1,5 милиарда евро, т.е. с над 30%;
-през последното тримесечие на т.г. с актуализацията на бюджета към външните задължения бяха прибавени нови 2,2 милиарда евро;
-приетият на първо четене „Бюджет- 2015” предвижда над 4 милиарда евро нов дълг, като нетното увеличение ще е 2 милиарда евро.

Резултатът от тези главоломни скокове е ясен:

„ПАКТ ЕВРО ПЛЮС: ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ, ВЕРОЯТНИ РИСКОВЕ И ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ЗА БЪЛГАРИЯ” /Експертен форум/

Форумът се състоя на 9 юли, 2011 г.
Организатор на експертния форум е Секция "Социологически науки" към Съюз на учените в България. Съорганизатор е Конфедерацията на независимите синдикати в България. Медиен партньор: „Търговски вестникъ”.
За участие в дискусията бяха поканени поименно група учени от академични институции, които през последните месеци са изразили в медиите и специализирани издания свои позиции по темата за Пакт „ Евро-плюс”.
По-долу помествам моите "Встъпителни бележки", както и формулираните въпроси за дискусия на експертния форум

Какво ни очаква след Пакт Евро+ и как да реагираме? /Никола Ников/

Уважаеми проф. Петков,

Струва ми се, че реакциите, които показвате, не са в необходимата посока - да трасират Пътя към Храма!!!