ГОРУБСО

ДА УБИЕШ ПРЕДПРИЯТИЕ: КАЗУСЪТ С ОЦК „КЪРДЖАЛИ” И „ГОРУБСО” МАДАН /Проф. Кръстьо Петков/

Предприятията не ги убиват в прекия смисъл на думата - тях ги ликвидират по законова процедура или със зла умисъл. Такъв е случаят с ОЦК-„Кърджали” и ГОРУБСО-Мадан, които навлязоха в летална фаза. Когато статията, която пиша види бял свят, може да се окаже, че в ОЦК е истинско мъртвило: последните работници ще са напуснали, оставяйки пещите да угаснат и суровината да се вкамени. Такава насилствена смърт не си спомням да е имало в новата индустриална история на България!

Защо се случи трагедията и кой я причини?