Григор Градев

In Memotiam: Напусна ни Григор Градев

проф. Кръстьо Петков

Вчера, на 13.11.2016 г. на Централни гробища в София, беше погребението на Григор Градев. Той почина в Женева на 6 Ноември през нощта, сполетян от неизлечима болест. Загубата на Григор - един от най-известните представители на възроденото синдикално движение в Европа и България, е огромна. Болката за неговото семейство и близки приятели е непоносима. Пред паметта на Григор Градев се поклониха десетки негови съратници от България и чужбина - от МОТ и ЕКП, от Профсъюзния институт в Брюксел, от десетки международни и национални синдикални федерации, от университети и изследователски центрове.

По-долу публикувам своето прощално слово, произнесена на траурната церемония (Кръстьо Петков)

 

***

Скъпи Росица, Милена и Катя!