икономически срив

Код оранжев за България!

проф. Кръстьо Петков

Икономиката върви от криза към разпад!

Статията е публикувана от БГНЕС, 11/11/2015

***

В икономическата теория има такова понятие: „разпад“ (disruption), с което се обозначава състоянието на несигурност и появата на ненадеждни доказателства за стабилност. И двете характеристики излизат наяве в навечерието на паника, която обсебва икономическите агенти. Последната фаза е хаосът на пазарите, продължаващ с години.

Привеждам това определение, за да направя преход към  българската политико-икономическа ситуация. И още – да отправя чрез  настоящия експресен коментар предупредителен сигнал, че тя се придвижва неудържимо към онази граница, отвъд която връщането от хаос към равновесие е изключително трудно.