индивидуални партиди

УПФ през личните партиди /Ваня Григорова/

05.01.2015 , Solidbul

***

Не знаех в коя компания отиват ежемесечните ми вноски за втора пенсия. За мен тези пари бяха загубени. Разпалените дебати, протестите и паническите викове „Национализация!“ около промените в пенсионния модел ме отведоха в НАП, откъдето получих персонален индивидуален код за достъп до информация за моите осигуровки. В съответното дружество също бяха оперативни. Та ето ги и обобщените данни за 13-годишния ми принос към втория стълб:

-Вноски: 6060, 08 лв.
-Натрупани средства: 6560,20 лв.
-Такси за управление: 303,15 лв.

Истината за пенсиите /Любомир Христов/

“Изборът” между две еднакво неработещи алтернативи не е никакъв избор

***

Започвате за първи път работа през 2015 година? Честито! От първата ви заплата ще бъдат удържани осигурителни вноски за пенсия в размер 17.8 %. Вие ще можете, също за първи път, да изберете дали цялата ви вноска да постъпва в Националния осигурителен институт (НОИ) или пък само част от нея (12.8 %), а останалите 5 % в Универсален пенсионен фонд (УПФ).