Иван Искров

Българската народна банка не е народна!

Да подкрепим Националния омбудсман Константин Пенчев, който защитава интересите на гражданите като сезира Конституционния съд за отмяна ал. 2 от чл. 417 от ГПК. Българската народна банка защитава не обществения, а корпоративен интерес.

Резюме от предаването "Премълчани истини" с водещ Минчо Христов.
Телевизия Евроком, 18 август 2012 г.

Ограбване с лихви. Кой е отговорен? Какво да се прави?

2 години ЗПК - 2 години Законът срещу потребителя

Всеки четвърти кредит у нас или не се обслужва редовно или е преструктуриран. Въпреки това, банките отчитат нарастващи печалби. Как става това? Едни казват “таксите”, други - “лихвите”.

Истината е, че големите банки у нас са хищници, практикуващи заблуда, измама и ограбване на клиентите си. Това става с активното съдействие на БНБ - техния регулатор, с ентусиазираната подкрепа на мнозинството в парламента - по този въпрос, водено от Мартин Димитров и с безотговорното бездействие на Министерския съвет.

Това ще покажем с примера за лихвите по кредити - ипотечни и потребителски, за домакинства и за малък и среден бизнес. Накрая ще разберем има ли Бойко Борисов “топки”.

ОСРЕБРЯВАНЕТО НА СРЕБЪРНИЯ ФОНД /Проф. Кръстьо Петков/

Кой кой е в битката за българските стратегически резерви?

Кратка рекапитулация

Сребърният фонд е последната непревзета финансова крепост от Разрушителя* Симеон Дянков. В тригодишния десант на територията на бившата му родина той завоюва и похарчи:

- стратегическия резерв на НЗОК /1,7 милиарда лева/;
- половината от фискалния резерв /при встъпването му на поста министър на финансите наследи над 8 милиарда лева; днес – на книга- „резервът” е под 4 милиарда лева/;
- направи опит да национализира част от авоарите на частните пенсионни фондове.

Меморандум на Национално гражданско експертно сдружение ГЛАС

На вниманието на г-н Бойко Борисов

Министър-председател на Република България

МЕМОРАНДУМ

на Национално гражданско експертно сдружение „ГЛАС”

Относно:
необходимостта от цялостна проверка на сигнали за начина на управление на средства от ЕК, преведени на България по Оперативни програми „Рибарство” и „Развитие на селските региони”

Писмо на ГЛАС до Иван Искров, управител на БНБ

На 5 март 2010 г. проф. Кръстьо Петков, управител на Гражданско сдружение ГЛАС, изпрати писмо до управителя на БНБ с искане да разреши достъпа и ползването на информация за преводите в чужбина на банките, опериращи в България за периода 2008 - 2009 г.

Писмото е заведено в БНБ с входящ № 48-0024/2010 г. Гражданско сдружение ГЛАС очаква отговора на управителя на БНБ.

Факсимиле на писмото до Иван Искров можете да видите като щракнете ТУК.