измами

Банковите законови измами

проф. Кръстьо Петков

Иде ли краят на престъпния член 417 от ГПК?

 

Водещото заглавие и подзаглавието на настоящия коментар може да се възприемат като оксиморон: хем има престъпления/измами, хем са извършени по закон. За съжаление , в оксиморонската държава България подобни взаимноизключващи се противоречия са честа практика. Такъв е случаят със скандалния член 417 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) , влязъл в сила преди осем години. Той закрепва в българското законодателство

 следния правен и институционален абсурд:

 банката има едностранно право , въз основа само на извлечение от счетоводните си книжа, да се снабди от съда със заповед и да пристъпи към преки/силови действия за изземване на имущество, запориране на сметки и заплати и прочее своеволия над свои клиенти.

ТЕХНОЛОГИЯ НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ /Проф. Кръстьо Петков/

Втора част от трилогията "БАНКСТЕРИТЕ", публикувана във "Фактор.Бг", 3. 8. 2014

***

„Банките са гробница за наивници!”
(Афоризъм, изречен от международен банкер)

***

Банки и кредитополучатели: кой ще надделее след парламентарните дебати?/ Информация/

На 20.11.2013 г. в Народно събрание се състоя дългоочакваната среща по предстоящите промени в законовата регламентация на отношенията между потребителите и банките и финансовите институции. Дискусията е организирана от Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения и Комисията по бюджет и финанси.

В прикачените файлове се съдържа кратка информация за застъпените становища от участниците в срещата. Пълен запис на разговора може да се намери тук:

https://www.youtube.com/watch?v=DW-mKpdgR1A