изплащане на пенсии

Трябва ли изплащането на пенсии да е пощенска услуга?

проф. Кръстьо Петков

Коментарът е публикуван от БГНЕС, 12.5.2015

***

В социалните мрежи изтече информация за поредния съдебен казус, в който частни фирми съдят държавата – този път заради решението й да възложи единствено на Български пощи (БП) да изплаща пенсии
(виж: http://www.legalworld.bg/35500.dyrjavna-pomosht-li-e-plashtaneto-na-pens...)
Услугата в мнозинството от случаите се извършва "на гише" или чрез пощенски запис. По официални данни БП обслужват около 1,3 милиона пенсионери, което е над 50% от техния брой.

Делото е заведено във Върховния административен съд (ВАС) от дружества, които също са получили лиценз за извършване на парични преводи. Искането очевидно е поставило в затруднено положение ВАС, което личи от двете негови решения: първото - да даде ход на делото; второто - да спре процедурата и да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС в Люксембург относно възникналия казус.

Дотук нищо необичайно. Не за първи път български магистрати се отмятат от свое определение – поради опасения да не сгрешат пред националните и европейските законодателни институции; или - поради други, извънсъдебни причини (заради тях родното правосъдие още от влизането на България в ЕС е взето на мушка от Европейската комисия и този сектор получава в ежегодните мониторингови доклади слаби или незадоволителни оценки).

Чисто юридическата страна на спора вероятно ще заинтересува тясно профилираните експерти по европейско право, както и пощенския мениджмънт. Но за широката публика и по-специално за потребителите най-важен е въпросът:

какво се случва с масово търсената услуга "изплащане на пенсии"!