капиталови пазари

Извънредният външен заем: коя хипотеза е вярна? /Проф. Кръстьо Петков/

Статията е публикувана във в- "Преса", 17.2.2015

***

През целия преход не е имало подобен икономически феномен: за броени месеци България тегли външни заеми в огромен размер от 15,64 милиарда лева, които ще харчи през 2015- 2017 г. Акцията е в ход: на 6 февруари правителството е сключило договори за дилърство и агенство с четири банки – Сити, HSBC, УниКредит и Сосиете Женерал. Седмица по-късно беше поискано предварително одобрение в НС, където се разрази истински скандал. Ако правителството получи парламентарна подкрепа, България става европейски рекордьор с дисциплината „Скоростно задлъжняване” и се прощава с престижната втора позиция в класацията за най-нисък външен дълг в ЕС. Вярно е, че оставаме под ограничителния таван от 60% спрямо БВП. Но пък ще сме единствената държава в ЕС, която за по-малко от пет години е допуснала двукратно нарастване на външните си задължения.

Дългосрочни инвестиции в европейската икономика /Пътна карта на ЕК/

На 27-ми март в Брюксел Европейската комисия прие група от мерки, които трябва да стимулират нови начини за дългосрочно финансиране и подкрепа за завръщането на Европа към устойчив икономически растеж.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-320_en.htm

Вижте пълния текст на български език

***