Клинтън

0 данъци за период от 3 години!

По повод Писмото до Президента Георги Първанов от 6 юли 2010 г. получих в електронната си поща коментар от A.J., българин, икономист, живеещ в САЩ, с когото поддържам интензивна и плодотворна кореспонденция. Предвид сериозните теоретични въпроси и оригинални възгледи и със съгласие на автора, публикувам коментара на A.J в блога.

Драги проф. Петков,

Коментарът ми не е критика! Начинът на бизнес изложението в Америка е прагматичен, което не значи, че непременно е логичен. Тук се разчита на създадени от много десетилетия условни рефлекси, на които възрастните реагират по същия рутинен начин като децата, защото е по-лесно. Начинът на изложение в България положително е по-близък до това, което вие сте направили. Формата на комуникации  е регионално обусловена.