Коалиции

От икономиката към политиката. Или - обратно!

Публикувам в блога две мои допълващи се мнения, изразени пред социални медии , имащи отношение към публичната дискусия за подхода при съставяне на следващото правителство. Изборът е: от икономическите приоритети,наложени от кризата, към политически /коалиционни решения; или - от изборните резултати и сметки към програма за управление.

В зависимост от това, кой вариант ще бъде избран през следващите седмици, ще стане ясно кога най-сетне България ще се нареди между страните от ЕС, намерили пътя за изход от финансово-икономическата криза!

Конгрес на ОБТ Български лейбъристи

На 17 април 2010 г. в гр. Варна се проведе Четвърти конгрес на политическа партия ОБТ. Конгресът взе решение партията да промени името си и занапред ще се казва „Обединен блок на труда - български лейбъристи”.

На форума проф. Петков беше преизбран за лидер.

До края на деня конгресът ще приеме две резолюции. Едната е за участието на партията в местните избори догодина. „Възлагаме на една група да разработи страгегия за самостоятелно участие или по изключение в коалиции с предимство на лявоцентриски или граждански движения”, посочи проф. Петков.

Втората разолюция е за политическата и икономическа ситуация в момента. Ще се възложи на новото ръководство да работи за това България в най-скоро да се сдобие със самостоятелна антикризисна стратегия и да се прекъсне порочният процес на прилагане на скорострелни мерки за стабилизране на бюджета и плащанията.