Кодекс на труда

МОТ – Женева пита, българското правителство мълчи! Защо?

проф. Кръстьо Петков

Коментарът е публикуван в БГНЕС, 27.7.2015

***

Поводът за запитването, което Международната организация на труда със седалище Женева отправя до българското правителство изглежда тривиален:

сигнал от името на Синдикат на самозаетите и неформалните работници „Единство” относно неспазването  на една женевските конвенции ( 177, 1996 г.). Въпросната конвенция регламентира надомната работа и е ратифицирана от България през 2009 г.