концесии

Кой как гласува в българския парламент?

проф. Кръстьо Петков

 

Приетият на първо четене закон за концесиите е със съмнителна легитимност!

  Експертен екип от икономисти, финансисти, политолози и юристи извърши първото в България емпирично  изследване на т.нар.voting behavior  (поведение при гласуване) на депутатите и парламентарните групи. В изследването са приложени методи и техники от сродни проучвания в САЩ, Англия и Германия. Във фокуса на анализите са дебатите и гласуването по проектозакона за концесиите, внесен в НС през пролетта на 2016 г.

"Златната“ концесия

Д-р Александър Трифонов

Или какво не ни казва одитният доклад на Сметната палата

***

Коментарът на Александър Трифонов е публикуван най-напред на неговия блог: www.trifonoval.blogspot.com

На 27.07. беше публикуван одитният доклад на Сметната палата на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище „Челопеч“ – Софийска област, на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г. извършена в съответствие с чл. 6. (1) Сметната палата одитира: т. 8. приватизирането и концесионирането на държавно и общинско имущество.... от Закона за сметната палата.

Легитимността на Проектозакона за концесиите е съмнителна

Отворено писмо от независими експерти

 

Защо опозицията допусна да се приеме един откровено лобистки и про-корупционен закон?

Текстът на писмото е публикуван от Факти.бг,

15 Юли, 2016 13:29

 

„Уважаеми дами и господа,

 

Към вас се обръща група представители на неправителствени организации и независими експерти от академични институции по повод на гласуването на внесения от ПП ГЕРБ Проектозакон за концесиите.

На първо четене, при целенасочено ограничено време за дебат, проектозаконът беше приет с минимален превес на гласовете: 75 депутати, предимно от ГЕРБ. Същевременно 65 депутати от опозицията не подкрепиха законопроекта.

ПОСЛЕДНАТА РАЗПРОДАЖБА ПРЕДСТОИ

проф. Кръстьо Петков

 

Как ще се случи? Ще разберем след броени седмици…

 

Разпродажбата на ниски/символични цени обичайно се ползва, когато магазинът е пред фалит, стоката е залежала и няма наплив от кандидат купувачи. В разпадащата се държава България е подготвен друг вид скоростна разпродажба: на активи - чрез привилигеровани концесии и в пряка услуга на бъдещите частни инвеститори.

Такова е крайното впечатление след запознаване с обемистия пакет от документи, съпровождащ проекта на нов Закон за концесиите.

На пръв поглед всичко е наред:

Проектозаконът е предшестван от разработване на Концепция, в която се прави юридически анализ на българското и европейското законодателство в тази област и се обосновават препоръки за приемане на нова регламентация;

Къде е държавата - ще преразгледа ли 400-те концесионни договора /Проф. Кръстьо Петков/

Коментарът е публикуван от БГНС, 2015-04-20

България днес изпревари редица други страни по темп на приватизация, след като в началото на 90-те г. закъсня с няколко години. Време е за равносметка - какво постигнахме и какво загубихме с това бързане? Сега като гледаме какъв е крайният ефект от над 80% приватизирани държавни активи виждаме, че първо сме сбъркали и второ, сме допуснали този процес да се криминализира.

***

Ням