Конституционен съд

КАК БНБ ОПИТВА ДА ЗАБЛУДИ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД И В ЧИЙ ИНТЕРЕС? /Любомир Христов/

Резюмето на статията се препечатва от блога на Любомир Христов /
http://lchristoff.wordpress.com/2012/09/06/как-бнб-опитва-да-заблуди-конституцио/

* * *

РЕЗЮМЕ

Конституционният съд образува дело №4/2012 г. по искане на Омбудсмана на републиката за обявяване на чл. 417, т. 2 от ГПК за противоконституционен;
БНБ внесе становище по делото, което категорично отхвърля като неоснователно искането на Омбудсмана;
В този текст показвам, че:

Подкрепете омбудсмана за отпадане на скандалните привилегии на банките, закрепени в чл. 417 ал. 2 на ГПК

Помествам в блога един професионално аргументиран апел, публикуван в
http://logo.blog.bg/politika/2012/08/01/podkrepete-ombudsmana-za-otpadan...

Омбудсманът на Рупублика България г-н Константин Пенчев обжалва пред Конституционниия съд правото на банките да получават изпълнителен лист срещу длъжниците си без съдебен процес.

Подкрепете омбудсмана! Защитете Конституцията! Медиите мълчат за този важен процес, засягащ основни свободи на българските граждани. Прочети и предай нататък!

* * *

Петиция на граждани от Русе до президента на Р България

На вниманието на ПРЕЗИДЕНТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

Копие:
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ, Комисия по ПЕТИЦИИТЕ

П Е Т И Ц И Я
от гражданите на гр. РУСЕ

Уважаеми господин ПРЕЗИДЕНТ,

НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ на гр. РУСЕ и присъединилите се граждани на Република България, настояваме да упражните конституционните си правомощия съгласно чл.150(1) от Конституцията на Република България и да поискате от Конституционния съд да се произнесе за конституционната съобразност на Пакта за стабилност, предлаган от министъра на финансите Симеон Дянков.