Кредитиране

Стрес-тестовете в банковия сектор: алтернативни гледни точки

проф. Кръстьо Петков

 По инициатива на Съюза на икономистите в България, съвместно с ФНТС и Национално сдружение ГЛАС, на 30.8.2016 г. се проведе дискусия около кръглата маса на тема:

"Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България ". По-долу помествам обобщена информация за проведения форум.

 

                    

***

Пред форума в встъпителни доклади бяха представени от:

Румен Гълъбинов - финансов експерт, на тема:

"Отминалите стрес-тестове за банките и предстоящите за застрахователните и пенсионните компании:

КАКВО ПЕЧЕЛЯТ КЛИЕНТИТЕ И ДЛЪЖНИЦИТЕ ОТ СТРЕС-ТЕСТОВЕТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Веска Волева-адвокат

 

Доклад, изнесен на кръгла маса, инициирана от СИБ, ФНТС и Национално сдружение ГЛАС на тема:"Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България " (30.8.2016)

***

                УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         Искам да започна изложението си  простичко, в разрез с помпозното, претенциозно и  трудно разбираемо   изразяване по темата за банките в България.

Банковите измами, кризата и пазарите на труда /Експертен форум/

проф. Кръстьо Петков

Информацията за форума е подготвена и публикувана от БГНЕС, 4.12.2015

Презентациите на участниците във форума може да се намерят тук:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/41910886/BFF%2003.12.2015.rar

***
1 млн. българи в следващите десетилетия ще имат проблем с дълговете си. Тази прогноза се чу на провелата се в София научна конференция на водещи у нас финансисти и икономисти на тема: „Алтернативни решения на банковите кризи”,под егидата на Българския финансов форум, предаде репортер на БГНЕС. Оперативната организация на конференцията бе осъществена от Десислав Данов, юрист към Български финансов форум и Васил Кендов, председател на Асоциацията на потребителите на банкови и финансови услуги.

***