криминален преход

ХРОНИКА НА ПРОВАЛА И БЪЛГАРСКИЯТ УСПЕХ НА СОРОС /Рачо Петров/

http://www.forumat-bg.com/ikonomika
15 Март 2013 01:01 Рачо Петров, зам.министър на промишлеността май 1992 - април 1995г .

* * *

Ще се опитам да се спра на основните моменти, довели страната до пропастта. Изминаха 23 години и тези, които тогава са били невръстни деца или току що родени, имат правото да знаят как днес стигнахме до тук и защо, къде е вината, кои са виновниците?

РАЗПАД НА ДЪРЖАВНОСТТА И КРИМНАЛИЗАЦИЯ НА ВЛАСТТА /Проф. Кръстьо Петков/

Статията е публикувана в седмичника
"Свободен народ" /3-10,2013 г./

***

В теорията на правото държавата се определя като система от обществени отношения и институции. Държавността, на свой ред, е състояние, което се изразява в подреденост и сигурност на живота на гражданите, обитаващи територията, конституирана като „държава”.