ликвидна криза

ОСРЕБРЯВАНЕТО НА СРЕБЪРНИЯ ФОНД /Проф. Кръстьо Петков/

Кой кой е в битката за българските стратегически резерви?

Кратка рекапитулация

Сребърният фонд е последната непревзета финансова крепост от Разрушителя* Симеон Дянков. В тригодишния десант на територията на бившата му родина той завоюва и похарчи:

- стратегическия резерв на НЗОК /1,7 милиарда лева/;
- половината от фискалния резерв /при встъпването му на поста министър на финансите наследи над 8 милиарда лева; днес – на книга- „резервът” е под 4 милиарда лева/;
- направи опит да национализира част от авоарите на частните пенсионни фондове.

България свършва парите. Нужна е алтернативна инвестиционна стратегия!

* * *

В. „Янтра днес“

Проф. Кръстьо Петков, лидер на ОБТ, управител на сдружение “Глас

Публикувано на 23.03.2012

- Проф. Петков, като макроикономист тревожи ли ви икономическата ситуация в страната към настоящия момент? Можем ли да твърдим, че през 2012 г. ще започнем да излизаме от кризата.