лихвари

Още по темата за банковите кредити и бизнеса: технологии за ограбване на клиентите /Коментари от бизнес анализатор/

* * *

Още по темата - прочетете това:

http://www.finance5.bg/news/bulgarian/78199.html

Цитат оттам:

30 % от теглещите бързи кредити изтъкват като основа причина
невъзможността да си платят сметката за електричеството ... По данни на БНБ, фирмите за бързи заеми са се увеличили двойно през изминалата 2011 година.

Коментар:

Царство България: законова уредба срещу лихвоимството и в защита на кредитополучателите / Исторически поуки и съвременни неволи/

В контекста на публичния дебат относно правото на държавата да се намесва в пазарните отношения, засягащи кредитирането, лихвите, лихварството и защитата на кредитополучателите, е важно да знаем както европейските добри практики, така и собствения си исторически опит.

Това е съображението да публикувам два законодателни акта, приети от Царство България, останали в сила до 50-те години. Те ми бяха пратени от читатели на блога, които следят дескусията за предстоящите промени в законите, третиращи кредитната дейност в България. Помествам и текста на едно от писмата, аргументиращо ползите от познаване на българската стопанска история.