Макроикономика

България няма финансов министър

Все повече тази страна не се управлява и няма посока. Няма макроикономическа политика, има украсяване на витрината и стремеж нещата да изглеждат добре според маастрихтските критерии. Бюджет 2011 е бюджет менте. Той не решава нито един проблем, а само покрива и прикрива дефицитите и проблемите, заяви пред ГЛАСОВЕ икономистът Любомир Христов. И още: Балансът на интересите на различните социални групи у нас не се обсъжда, нито се постига в Народното събрание, а на някакви измислени тристранни комисии, под натиск от улицата, с викове и крясъци. Проблемът е чисто политически, тъй като на практика ние въобще не сме парламентарна република. Ние сме министър-председателски протекторат на монополи – на монополите в енергетиката, на монополите в комуналните услуги, на монополите на мобилните оператори, на монополите в банковата система. И докато търпим това и не реагираме по начин, по който да не може да бъдем игнорирани, това ще продължава.

0 данъци за период от 3 години!

По повод Писмото до Президента Георги Първанов от 6 юли 2010 г. получих в електронната си поща коментар от A.J., българин, икономист, живеещ в САЩ, с когото поддържам интензивна и плодотворна кореспонденция. Предвид сериозните теоретични въпроси и оригинални възгледи и със съгласие на автора, публикувам коментара на A.J в блога.

Драги проф. Петков,

Коментарът ми не е критика! Начинът на бизнес изложението в Америка е прагматичен, което не значи, че непременно е логичен. Тук се разчита на създадени от много десетилетия условни рефлекси, на които възрастните реагират по същия рутинен начин като децата, защото е по-лесно. Начинът на изложение в България положително е по-близък до това, което вие сте направили. Формата на комуникации  е регионално обусловена.