Малцинствени групи

Етническият конфликт в България - 1989 г.

проф. Кръстьо Петков

Ретроспективен анализ и съвременни импликации

Доклад, изнесен пред форум на БСА, 22.11. 2016 г.

***

Уважаеми колеги, уважаемо ръководство на БСА!

Благодаря за поканата да направя встъпление по  темата от първата сесия на днешния форум, която е посветена на книгата „Етническият конфликт в България“, 1989 г. Социологически архив, (Публикувана от Профиздат, 1990 г.)