Национален демократичен институт

Писма от Тунис: Локалните ефекти на Глобалната революция!

Идеята да публикувам в блога “Писма от Тунис” възникна на третия ден от моето пребиваване в тази уникална страна. Предпочетох жанра “социологическо есе”, защото за дълбочинни анализи се изисква време, а аз съм един от новодошлите чужденци, с недостатъчни исторически познания за размирния днес регион в Северна Африка. Освен това чувствам дефицит от системни непосредствени впечатления, които биха ми позволили да съставя по-трайно и балансирано мнение за след-януарските събития.

Публикуваните писма – есета станаха възможни, благодарение на поканата, която получих от NDI (Национален демократичен институт) - САЩ, да се включа в международна експертна мисия в Тунис. Работим заедно в екип с изнесени на терена американски експерти и колеги от Унгария и Португалия, участници в историческите промени в своите страни преди няколко десетилетия.