Надомни работници

Национална политика за неформалната икономика в БГ няма /Информация-БГНЕС/

Общество

2013-03-27

BGNES TV

Национална политика към неформалната икономика в България няма. Огромна част от надомните работници нямат трудови договори, няма информирани, няма консултирани, няма допълнителна квалификация, тези работещи не биват включени в програми за конкурентоспособност.

Глобалното настъпление на неформалните работници

Проф. Кръстьо Петков се завърна от столицата на Тайланд, Бангкок, където взе участие в международна конференция на представители на 22 страни, посветена на неформалната икономика и възникващите пазари. Специално за Лайв Нюз проф. Петков предостави следния коментар:

Смятани доскоро за нискокачествена работна ръка, заетите в неформалната икономика излизат на авансцената-на трудовите пазари, синдикалните движения и дори политиката. Такъв е най-важният извод, който може да се направи от международния семинар, организиран в Бангкок от WIEGO , глобалната организация на неформалните работници със седалище в Лондон. В семинара взеха участие Виолета Златева, председател на Сдружение на надомните работници в България и проф. Кръстьо Петков, преподавател по Икономическа социология в УНСС. Двамата българи бяха единствените представители от Централна и Източна Европа в международния форум.

Индия 2011: Бумът на социалната / неформалната икономика - стратегия за преодоляване на бедността и за нов растеж на заетостта

Работещите в неформалната икономика в Индия са 93% от всички заети. Над 80% от
самонаетите и надомните работници са жени. Как се съчетава тази, доскоро смятана за архаична форма на труд, с модернизацията на икономиката и високите темпове на растеж, които демонстрира тази азиатска страна през последното десетилетие? Този въпрос беше в центъра на вниманието при неотдавнашното посещение на българска делегация в Индия.

Проф. Кръстьо Петков и Виолета Златева (Президент на Сдружение за развитие на надомното производство – България) посетиха Индия от 7 до 14 януари, 2011 г., по покана на Организацията СЕВА - Мрежа на надомните работници - жени в Индия.