Офшорни компании

Магията на офшорките

Валери Найденов

 Статията е публикувана във в-к "24 часа", 08 Април 2016

***

 Панамските досиета показват нещо, което ще ни извади очите - ако искаме да спасим капитализма, офшорните убежища трябва да се забранят. Защото скоро ще докарат любимия строй на Айн Ранд до пълен крах и Карл Маркс ще триумфира.

Това заплашва най-вече българския капитализъм, който май никога не е имал почва у нас. Имаше един сбъркан проект на заблуден офшорник

Ричард Ран, който ни плъзна по нанадолнището към капитализма, по едно време бе финансов регулатор на най-известната офшорна зона в света - Каймановите острови. Вярно, това бе, след като ни дари с програмата Ран-Ът. Но за да му дадат управлението на Кайманите, трябва да е имал мно-о-ого офшорен опит зад гърба си.

Българският проектозакон за статута на офшорните компании: публичният дебат е в ход

КНСБ и ДБГ

ПОЗИЦИЯ на КНСБ

по Проекта на Министерския съвет и

Предложение на депутати от Движение България на гражданите (Реформаторски блок)

за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

***

Проектозаконът и Предложението се основават на сега действащ твърде рестриктивен български закон за статута на офшорните компании, свързаните с тях лица, както и за техните действителни собственици.