Омбудсман

КАК БНБ ОПИТВА ДА ЗАБЛУДИ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД И В ЧИЙ ИНТЕРЕС? /Любомир Христов/

Резюмето на статията се препечатва от блога на Любомир Христов /
http://lchristoff.wordpress.com/2012/09/06/как-бнб-опитва-да-заблуди-конституцио/

* * *

РЕЗЮМЕ

Конституционният съд образува дело №4/2012 г. по искане на Омбудсмана на републиката за обявяване на чл. 417, т. 2 от ГПК за противоконституционен;
БНБ внесе становище по делото, което категорично отхвърля като неоснователно искането на Омбудсмана;
В този текст показвам, че:

Българската народна банка не е народна!

Да подкрепим Националния омбудсман Константин Пенчев, който защитава интересите на гражданите като сезира Конституционния съд за отмяна ал. 2 от чл. 417 от ГПК. Българската народна банка защитава не обществения, а корпоративен интерес.

Резюме от предаването "Премълчани истини" с водещ Минчо Христов.
Телевизия Евроком, 18 август 2012 г.

Подкрепете омбудсмана за отпадане на скандалните привилегии на банките, закрепени в чл. 417 ал. 2 на ГПК

Помествам в блога един професионално аргументиран апел, публикуван в
http://logo.blog.bg/politika/2012/08/01/podkrepete-ombudsmana-za-otpadan...

Омбудсманът на Рупублика България г-н Константин Пенчев обжалва пред Конституционниия съд правото на банките да получават изпълнителен лист срещу длъжниците си без съдебен процес.

Подкрепете омбудсмана! Защитете Конституцията! Медиите мълчат за този важен процес, засягащ основни свободи на българските граждани. Прочети и предай нататък!

* * *

Конституционният съд образува дело по скандалния чл. 417, т.2 от Г П К /Определение на КС/

Делото е образувано на 18.06.2012г. по искане на омбудсмана на Република България, който, упражнявайки правомощията си по чл. 150, ал. 3 от Конституцията, е сезирал Конституционния съд за установяване на противоконституционност на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (обн., ДВ, бр. 59/2007 г., последно изм., ДВ, бр. 45/2012 г.) поради противоречие с чл. 19, ал. 2 от Конституцията.

Направена е следващата, важна стъпка за отменяне на лобистката законова уредба, даваща необосновани привилегии на банките кредитори. Възниква обаче въпроса: защо сред конституираните заинтересувани страни не присъства организацията "Активни потребители", която е пряк и автентичен представител на ощетената страна: кредитополучателите?
/Проф. Кр. Петков/

Навлизаме в третата фаза на съпротивата срещу банковите привилегии и измами /Проф. Кръстьо Петков/

Бях в провинцията, когато адвокат Веска Волева ми се обади и каза: имаме чудесна новина-националният Омбудсман Константин Пенчев е сезирал Конституционния съд относно скандалния/лобистки чл. 417 от НПК, ползвайки аргументите на инициаторите на различни граждански организации за самозащита и законодателна инициатива.

Адвокат Волева, заедно с Душана Здравкова и Явор Джиджев, бяха тези, които от името на многобройните граждани, участвали в подписката, аргументирано отправиха искане пред Омбудсмана да се намеси в публичния спор. Задължен съм да припомня огрfмните лични и професионални усилия в същата посока на д-л Любомир Христов, Богомил Николов и други независимо мислещи българи.

Така битката за защите на гражданските интереси и права срещу банковия произвол, развихрил се в България след поредица от лобистки акции в парламента, навлиза в трета фаза:
Конституционният съд решава!

Първите две фази бяха:
а/ организаране и структуриране на гражданската самоотбрана;
б/ подготовка на законопроект за промени в законовите правила за дейността на банките по отношение на потребителските кредити, такси и др- /т.нар. проект "Дянков" , отлежаващ в чекмеджетата на управляващите вече трети месец/.

Моят апел към активистите на движението "Защити се" е: продължавайте с натиска върху държавните институции, чиято конституционна боля би трябвало да се да налагат върховенството на закона и да отстояват със средствата на закона интересите на гражданите и данъкоплатците.

Желаещите да са запознаят с подробностите на казуса и докуммента, подготвен от националния Омбудсман, може да сторят това, ползвайки следните линкове:

* * *

Любомир Христов: Поздрави за позицията на омбудсмана

“Омбудсманът препоръча на министъра на финансите и на управителя на БНБ да предприемат действия за защита правата на потребителите на услуги, предоставяни от банките”, съобщава интернет страницата на институцията на 2 март т.г. Омбудсманът намира несъответствия в законовата уредба и най-вече в Закона за потребителския кредит, с неговата дефиниция на “референтен лихвен процент” и изискванията към “методологията” на неговото определяне. Да припомним – кредиторът може за съчинява тази “методология” (§6, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗПК). Омбудсманът намира, че “възможността да се променят едностранно договорите за кредит, без обективни критерии за условията на тези промени, поражда съмнение за противоконституционност” и отправя препоръки към министъра на финансите и управителя на БНБ.