Пакт за стабилност

Петиция на граждани от Русе до президента на Р България

На вниманието на ПРЕЗИДЕНТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

Копие:
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ, Комисия по ПЕТИЦИИТЕ

П Е Т И Ц И Я
от гражданите на гр. РУСЕ

Уважаеми господин ПРЕЗИДЕНТ,

НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ на гр. РУСЕ и присъединилите се граждани на Република България, настояваме да упражните конституционните си правомощия съгласно чл.150(1) от Конституцията на Република България и да поискате от Конституционния съд да се произнесе за конституционната съобразност на Пакта за стабилност, предлаган от министъра на финансите Симеон Дянков.

Някой трябва да обуздае Симеон Дянков /Коментари по темата за Фискален борд от Никола Ников/

Едногодишният дебат за въвеждане на Фискален борд в България се приближава към своя логичен край. В парламента е внесен законопроект, подписан от 130 депутати, в който се предлага една от най-драстичните поправки в българската конституция. Става дума по същество за съзнателен отказ от водене на активна фискална политика и то по време на тежка икономическа криза. Както писах преди време в блога, по този начин България се вкарва във втори капан-след този, в който тя по принуда влезе преди 13 години, когато прие да работи /безсрочно и без процедура за излизане/ в условията на Валутен борд.
Публична експертна дискусия по темата за конституционните промени и фискалния борд на практика нямаше.Едва в навечерието на парламентарния дебат водещите медии и управляващите се активизираха, но без да навлизат в дълбочината на проблемите и без да информират българската общественост за растящите критики в ЕС по повод на т.нар. Пакт "Евро плюс", в името на който са инициираните от Симеон Дянков конституционни промени.
По-долу публикувам серия от писма и коментари на Никола Ников по идеята на ексцентричния български финансов министър да изпревари чрез промени в основния закон всички европейски държави, изразили принципно съгласие да влязат в Пакт "Евро плюс".
България, в лицето на премиера Бойко Борисов, се присъедини първа. Акт, който приляга на всеки дребен сателит!
/Проф. Кръстьо Петков/