патриотизъм

Поколенческият конфликт: политическото отчуждение при младите българи

проф. Кръстьо Петков

(Социологически размишления)

 

 

Академично слово, произнесено пред победители и участници в конкурса "Държавата, в която искам да живея"

Конкурсът е организиран от Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив

***

Уважаеми млади автори,

Уважаеми родители, гости и колеги,

 

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ В БЪЛГАРИЯ! ЗАЩО НЕ? /Проф. Кръстьо Петков/

Помествам в блога статията , написана специално за в. "Преса" (31.7.2014). Тук тя е допълнена с няколко пасажа, породени от отзиви на читатели на всекидневника.
/Проф. Кр. Петков/