пазар

България трябва по-скоро да се освободи от примитивните догми на новата утопия - неолиберализма /Огнян Минчев/

Статията е публикувана в "Христянство и култура" и Мediapool.
Заглавието е на Mediapool.

Оригиналното заглавие е "Пазар, държава и общество. Към една нова стратегия на обществена справедливост и солидарност".