политически последици

Бъдещите лидери и глобалните икономически неравенства /Уникален академичен форум в СУ "Кл. Охридски"/

Публикувам в блога информация за завършилия наскоро международен студентски научен форум "Бъдещите световни лидери" на тема

"НЕРАВЕНСТВАТА В СВЕТОВНАТА ПОЛИТИКА:КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НАСТОЯЩИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ"

В дискусиите в София /Аулата на СУ "Кл. Охридски/ и Велико Търново участваха студенти и млади преподаватели от 10 страни и 4 континента.

В прикачен файл е дадена Power Point версия на встъпителната лекция ,която изнесох пред участниците в този уникален академичен форум.

/Проф. Кр. Петков/

Гръцката криза: след втория спасителен пакет и преди парламентарните избори /Международни коментари/

В часовете преди и след драматичното решение на лидерите на еврозоната за т.нар. втори спасителен пакет за Гърция, световните медии публикувха емблематични статии за последиците от тази отлагана с месеци външна намеса.Най-страшната развръзка: фалит, с или без излизане от еврозоната, засега се размина на нашите южни съседи. Какво ги очаква обаче в месеците до вече насрочените избори през април т.г. и след това-когато трябва да се приложат още по-радикални мерки за икономии и финансова стабилизация, е открит въпрос.