право на собственост

За естеството на „бейлаута” /bailout/-Атанас Владиков

Уважаеми проф. Петков,
Във връзка с навлизането на термина „бейлаут” от английски език /bailout/ в публичното пространство и неговата свръхчеста употреба в последно време по отношение на обясняването на „спасителните планове”, които се прилагат от развитите страни за овладяване на кризата, бих искал да внеса едно професионално уточнение за широката публика и специализираната аудитория.
Бих се радвал, ако публикувате този материал на Вашия блог с оглед неговата популяризация.