преговори с банкери

ПРЕГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВИТЕ ЛИХВИ И ТАКСИ: КОЛЕЛОТО СЕ ЗАВЪРТЯ / Проф. Кръстьо Петков/

Първите два дни от преговорите за банковите кредити, лихви и такси са в центъра на вниманието на медиите и гражданските организации. Срещите се провеждат по метода на совалката, ползват се емисари и застъпници. Две заинтересовани страни биват държани съзнателно настрана: банковите клиенти и медиите.

Представителните организации на потребителите не са поканени официално да участват в преговорите между правителството и банковата гилдия, нито за отделни консултации. По този повод Асоциация "Активни потребители" излезе с позиция, която публикувам по-долу. Гражданските застъпници застават на страната на министър Дянков- това е нов момент в развитието на конфликта, който предвидих още в ранната му фаза!

Най- сетне своето мнение обяви и министър Трайчо Трайков, в чиито ресор попада значителна част от спорната материя -виж: http://www.dnes.bg/politika/2012/02/14/i-traikov-gotvi-izmeneniia-po-kre...

Междувременно Любомир Христов предложи варианти на текстове за регламентиране на референтния лихвен процент /виж по-долу неговото мнение по повод на позицията на "Активни потребители"/.

"На дебат като на дебат"- тази перефраза ми дава основание да прибавя нови участници и аргументи в спора - кой е прав:
правителството/респективно министър дянков или банковите лобисти:

-за любителите на литература, посветена на етнокултурните и етичните различия в банкирането, помествам една любопитна статия: "ОТНОСНО СПЕЦИФИКАТА НА ИСЛЯМСКОТО БАНКЕРСТВО", Автор Гл.ас. д-р Йордан Йорданов /материал, който ми беше препратен от читател на блога/;

-на вниманието на експертите-юристи като прикачен файл предоставям "Закон за потребителския кредит..." на Република
Чехия.

/К.П./

СИМЕОН ДЯНКОВ НАДДЕЛЯ-ЗАСЕГА! /Проф. Кръстьо Петков/

През последните 24 часа новините за евентуална развръзка на конфликта "Банки-клиенти" идват една след друга. Според официалните съобщения , договорена е среща между екипа на министър Дянков и АТБ в България. За мен не е изненадващо, че на нея не са поканени представители на банковите клиенти и в частност- потребителите на банкови кредити. Финансовите спекулации и измами, както справедливо посочва колега финансов експерт, бяха издигнати в ранг на държавна политика; дискриминацията на кредитополучателите-граждани, домакинства и фирми- беше превърната в нормална практика.

Банкерите получиха специални законови привилегии да определят едностранно лихвите по кредитите, таксите и да участват /!/ в принудителното събиране на вземанията от "неизправните" длъжници.Казано направо-станаха лихвари и си присвоиха функциите на извънсъдебни изпълнители на санкции срещу кредитополучателите.
Шма шанс на тази практика да се сложи край. Много читатели на блога изразяват своята подкрепа на инициативата "Дянков" .

По този повод продължавам с публикуването на алтернативни/конкурентни мнения каква регулаторни политика да предприеме държавата /МФ и БНБ/ в тази конфликтна ситуация.

Препоръчвам на читателите на блога няколко дискусионни статии по темата:
-от проф. Чавдар Николов :"За разминаването в преценките", в-к "Дума", 14.2.2012 г.;
-от Петър Караиванов: БНБ е основният виновник за високите лихви в България", която препечатвам по-долу.
-от Георги Ганев: " Не е работа на кабинета какво българинът прави с парите си", в-к "Сега", 14.2.2012 /която препечатвам по-долу/