пряка демокрация

Здравето на държавата се влошава /Проф. Боян Дуранкев/

в-к "Дума", 7.1.2015, Валентин Георгиев

***
Демокрацията е жива там, където няма подръчкване отвън, казва известният икономист

"Южен поток" е най-звучният брюкселски фатмашки шамар върху лицето на българския политически редник!"
***

ГРАЖДАНСКОТО НАЧАЛО В ПОЛИТИКАТА: ОРИГИНАЛИТЕ И КОПИЯТА / Тематичен блок с коментари от проф. Кръстьо Петков/

Тематичният блок "Гражданското начало в политиката: оригиналите и копията" съдържа серия от дискусионни материали, подготвени от инициатори на граждански движения в България в периода на прехода. Авторите и техните позиции разделям на две основни групи: автентични инициатори и имитатори.

Първите лансираха още в началото на прехода концепцията за гражданското начало в политиката , разработиха стратегически проекти за тази фундаментална трансформация в обществения живот и се опитаха да изградят регионални и национални структури за директно политическо участие на гражданите и/или за граждански контрол върху властимащите.Сред тях са незабравимият със своята апостолска дейност Георги Желев, Трифон Трифонов, Игнат Раденков и много други.
В тази нова ниша на активност беше ситуирана и инициативата "Граждански съюз за Нова България", която взе участие на местните и ивропейските избори през 2007 г.Тук трябва да добавя и инициативата "Граждани за нова национална стратегия", чиито водещ експерт Никола Ников показва забележителна ерудиция и ективност в публичните дискусии.
Автентични по своя замисъл и функциониране са стотици НПО и регионални граждански сдружения, които възникнаха през втората половина на прехода и особено-след приемането на България в ЕС.Днес е видно, че по наситеност на граждански структури в регионите и различните сектори на обществения живот, социалната политика, културата, икономиката, България не отстъпва на развитите демокрации в ЕС.

Втората група-на имитаторите-се появи през последните 1-2 години. За мен това са пришълци: от политиката - в полето на гражданските инициативи. В този нов сегмент оперират политици, които доскоро бяха неразделна част от партийните бюрокрации /национални и европейски/; те предусещат тоталния обрат, който се извършва в политическото пространство: отчуждението на партиите от старите, склерозирали партии и техните елити, тясно обвързани с финансовата олигархия и наследствените партийни аристокрации; пришълците искат да яхнат новата, мощна вълна на гражданска активност, която се зароди в света и Европа през 2010-2011 г.и да я използват за свои корпоративни и предизборни цели.

Би било добре дискусията за оригиналите и копията на гражданските инициативи в политиката да бъде водещо направление в публичния дебат в България-не само в предизборния период.Това е и причината да открия в блога новия тематичен блок "Гражданското начало в политиката:оригиналите и копията". Първите материали в него са на Никола Ников, Русе. Статия на същата тема от полк. Трифон Трифонов публикувах наскоро в блога. Предстоят още изяви- на известни и нови автори, привърженици на теорията и практиките за гражданското начало в политиката.
/Проф. Кръстьо Петков/

Строг закон, но закон! /Писмо-коментар от Никола Ников/

* * *

На вниманието на г-н Румен Дечев, активен участник във ФБ.

Уважаеми г-н Дечев,

Запознах се много внимателно с Вашето изложение по повод дискусията Ви с представителка на „Пряка демокрация”, поместено на стената Ви във ФБ, тук.

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002858578230

Още в началото в него се съдържа една неистина, която се лансира и от много „прависти”, такива като проф. Герджиков, в едно телевизионно предаване:

"За никое общество по-страшно от анархията няма. „Законът по-добре лош, но да го има”, казвали още римляните."