проф. Кръстьо Петков

Почина проф. Кръстьо Петков

Проф. Кръстьо ПетковПроф. Кръстьо Петков почина на 23.12.2016 г. след дълго и мъчително боледуване.

В мъжествена борба с болестта той работи упорито до сетните си дни, участва в дискусии, води лекции, писа проникновени анализи по актуални проблеми.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

Стопанска академия удостои с почетното звание «Доктор Хонорис кауза» проф. дфн Кръстьо Петков

На 26 март Стопанска академия «Димитър Ценов» удостои с почетното звание «Доктор Хонорис кауза» проф. дфн Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза на икономистите в България.

проф. Кръстьо Петков

Автобиография

Роден съм през 1943 г. в гр. Димово, Видинска област.

Завърших Техникум по хидромелиорации в гр. Павликени, а през
1968 година се дипломирах със специалност “Политическа икономия” във Висшия икономически институт “Карл Маркс” - София.

Започнах работа като специалист, а след това като научен сътрудник в секция “Социология на труда” в института по труда.

През 1978 г. бях избран за доцент по социология във ВИИ “Карл Маркс”.