равнопоставеност

Петиция в защита на банковите клиенти /Отворено писмо и подписка/

Обръщам се с молба към читателите на блога да подкрепят Отвореното писмо, публикувано по-долу, като се подпишат в петицията, публикувана в:

www.zashtitise.eu

/Проф. Кр. Петков/

За свободен, конкурентен пазар на кредити в България / Любомир Христов/

* * *

ОТКРИТО ПИСМО

Аз, долуподписаният Любомир Христов, д-р по икономика, дипломиран финансов консултант (ChFC),

С ОГЛЕД

- Възстановяване равнопоставеността между кредитор и длъжник и в

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛТА

- На Закона за потребителския кредит, а именно “да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит, както и чрез насърчаване на отговорно поведение от страна на кредиторите …” (чл. 2) и