Регионални различия

Ако заплатите в София са високи, защо нарастват кредитите?

Ваня Григорова

1296 лв. - това е средната работна заплата за столицата по данни на националната статистика, научихме тези дни. Много ли е?

Бележат ли трудовите възнаграждения значим ръст?

По-ларж ли са работодателите?

Краткият отговор е „не“.