реиндустриализация

Беше ли България индустриална държава?

Петко Колев

Беше ли България индустриална държава?

Петко Колев, секретар на Център за изследване по история, изпрати материал касаещ темата за България като индустриална държава. Повод за този материал е участието на г-н Муравей Радев – бивш министър на финансите, в предаването на Димитър Цонев. Г-н Радев твърди, че към 1989 г. България „не е индустриална страна“ и затова днес не можело да се говори за „реиндустриализация“ на страната!

 

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ МАРКА „БГ“: ЩЕ Я БЪДЕ ЛИ? /Проф. Кръстьо Петков/

Статията е публикувана във в. "Преса" , 18.02.2014

***

Ако се съди ото реакциите по повод на тематичната серия от информации и анализи, които пусна „ Преса“, идеята за реиндустриализация се посреща с интерес от деловите среди. Правителството на свой ред обяви намерението си да разработи концепция и средносрочна програма, съобразена с европейската визия от 2012 г. По инициатива на премиера се състояи национална среща с бизнеса, на която се чуха трезви оценки и конструктивни предложения. Предстоят още публични и специализирани дискусии. Иначе казано, колелото се завъртя!

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА: ДВЕ ДИАМЕТРАЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНИ МНЕНИЯ

Препечатвам в блога две интересни становища по темата за реиндустриализацията: на нашия сънародник от Ню Йорк Валентин Хаджийски /публикувана в "Гласове"/, и на д-р по икономика Емил Хърсев /публикувана във в. "Сега"/.

Мненията на двамата автори по ключови въпроси на индустриализацията и реиндустриализацията диаметрално се разминават. Подобен идейно-теоретичен сблъсък не е изключение: завръщането на политиката на високотехнологична реиндустриализация изостри полемиката по тази фундаментална икономическа тема.