Симеон Дянков

Нищо лично срещу Дянков. Спорът е принципен!

Интервюто е публикувано със съкращения във в. Галерия на 27 Януари 2010 г.

Г-н Петков, във вашия Интернет блог публикувахте анализ, посветен на финансовия министър. Какво ви мотивира да го направите и с какво той предизвика вашия интерес?

Отначало интересът ми беше чисто професионален, тъй като от 2003 г. аз бях ангажиран като експерт от Международната организация на труда и Европейската конфедерация на профсъюзите в Брюксел - в района на Западните Балкани; а през последните години и в Източна Европа, специално в страните от бившия Съветския съюз, като Грузия, Армения, Азербайджан. Постепенно, стъпка по стъпка, се натъкнах на доста интересни факти, свързани с дейността на Световната банка и Международния валутен фонд, на нейните емисари и експерти. Един от тях, безспорно, е българинът Симеон Дянков.

Мисионерът Дянков: от “Doing Business до “Doing Budget”

Според „Речник на чуждите думи в българския език” мисионер е „духовно или светско лице, изпратено при иноверни народи с религиозна мисия... често пъти натоварено и с тайни политически задачи...”. Отговаря ли Симеон Дянков на това описание?

Чистата семантика не може да ни помогне да очертаем профила на един новоизгряващ политик, каквато задача си поставям с настоящия коментар. Освен това религиозните убеждения, както и конспиративните теории не са били водещи теми в моите анализи; не се чувствам достатъчно подготвен да ги интерпретирам.

Опитът в политиката и социологията ме е убедил, че успешна кариера правят личности с безспорни професионални постижения и ярки харизматични качества. Затова съзнателно се дистанцирам от обилните сведения за фамилния живот, интимните преживявания и духовните вярвания на глобалния пътешественик Дянков, които се срещат в сайтовете и специализираните издания.

Започвам от фактите на неговата професионална биография. Най-значимият от тях е свързан с неговата първа задача като глобален мисионер: създаването на методологията “Doing Business” (Правене на бизнес).

КРАХЪТ НА “DOING BUSINESS”

През 2003 г. Световната банка стартира проекта „Правене на бизнес”, в който водеща роля като експерт има българинът Симеон Дянков. Проектът заимства принципната идея от разработката „Индекс на икономическата свобода” на консервативната „Heritage Foundation”, оповестена още през 1990 г.

Интервю с проф. Димитър Иванов

Интервю на Снежана Иванова с проф. Димитър Иванов
Българско национално радио, 04-01-2010

Димитър ИвановВ световен мащаб масивните инжекции от централните банки спряха колапса на финансовите пазари през 2009 година и можем да кажем сега, че се вижда като че ли краят на техническата рецесия обхванала най-големите икономики в света - техническата рецесия. Говоря, имайки предвид, че започва като че ли намаляване на спада – на растежа на брутния вътрешен продукт.

В същото време обаче от декември, от няколко седмици буквално, е налице ново изостряне на кризата, в целия свят. Еврозоната е във една тежка борба със дълговата криза, еврозоната се намира пред взривяваща се дългова ситуация, основни кредитни рейтингови агенции в света свалиха само преди седмица рейтинга на Испания, на Гърция, наред с Италия, Ирландия, Португалия.

През 2010 ще се яви конкурентен проект на ГЕРБ. Годината ще е най-тежка от икономическа гледна точка

Г-н Петков бихте ли направили икономическа прогноза за 2010 година, имайки предвид бюджета и външноикономическото положение в света?

2010 година е третата поредна година, откакто започна рецесията в България. Началото бе септември-октомври 2008 г. И по всички сериозни прогнози, 2010 г. ще бъде най-тежката. Другите обещания бих ги нарекъл несериозни разчети, а прогнозите, че след април и най-късно след лятото на тази година ще започне стабилизация и лек растеж, са непрофесионални. По-скоро те са за политическа употреба и имат за цел да успокоят населението и бизнеса /в случая визирам дежурните изявления на финансовия министър Симеон Дянков/.

Pages