социалистически интернационал

ГЛОБАЛНА КРИЗА - ЛОКАЛНИ СТРАТЕГИИ: ПОУКИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ! /Проф. Кръстьо Петков/

Бележки върху дискусията на Консултативния съвет на Социалистическия интернационал (Лисабон, 3-5 февруари, 2013 г.)

Би трябвало да е обратното: щом кризата е обща и поразява целия свят, стратегическите отговори следва да са еднопосочни и международно координирани. Но на практика не е така. Ако изключим форумите на Г-20 през 2009-2010 г., очертали препоръчителната рамка за противодействие на кризата, повечето региони и страни възприеха императива „Спасявайте се поединично!”: