социологически агенции

Социолози под прикритие правят социология без покритие! /Проф. Кръстьо Петков/

Срещат се случаи, когато социолози работят „под прикритие”, но те са рядкост. Имам предвид теренни/етнографски изследвания на групи и ситуации, когато на социолога му се налага да се „вгради” в уникална среда, за да получи достоверна информация. Но да правиш проучвания на общественото мнение, без да обявяваш чия е поръчката , кои са посредниците и каква е методиката, е „новост”, която ще остане в историята като български патент.

Младите социолози от УНСС и дебата за социологическите агенции

Клуб на социолога” – УНСС
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", Университет за национално и световно стопанство, кабинет 5020
E-mail: sociologyclub.unss@gmail.com
------------------------------------------------------------

До: Ст.н.с. ІІ ст. д-р Светла Колева
Председател на БСА

До: Всички социологически агенции в
България

До: Всички български медии

Относно: Провежданата негативна кампания към социолозите и социологическите агенции в България, както и естеството на социологическата работа и професия.