спестители

БЕЗКЕШОВОТО ОБЩЕСТВО И Е С

Проф. Димитър М. Иванов

ЕВРОПА ТИХО, БЕЗШУМНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪРВИ КЪМ ПРЕМАХВАНЕТО НА КЕШОВИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ

Без ликвидни пари - изцяло в ръцете на банките и правителствата!

Данъчен Идентификационен Номер за всеки гражданин-данъкоплатец в Европа!

***

Имах възможността в редица мои анализи и коментари да обърна сериозно внимание върху „войната” срещу кеша, която настъпателно се води главно в Европа. Не, че няма други, не по-малко важни икономически проблеми, но ми се струва и го казвам отговорно, че „звукът на барабаните” на тази война се засилва и нещата стават все по-тревожни.

Вече почти не минава ден, в който някакъв европейски чиновник или някакъв институт да не се е изказал в полза на предимствата на безкешовото общество.

ОТВЪД ТЕЛЕВИЗИОННИЯ РЕФЕРЕНДУМ: БАНКЕРИ И КЛИЕНТИ-ЛИХВИ И ЛИХВАРСТВО /Проф. Кръстьо Петков/

Участието в телевизионното предаване "Референдум"/ 23.1.2012 г./, посветено на банките, техните клиенти и лихвите по кредитите, беше сериозно предизвикателство за мен. Убедих се, че същото изпитваха и участниците в дебата- от нашия отбор /съставен ад хок/, защитаващ интересите на гражданите и бизнеса и от "противниковия" отбор, застъпник на банковите интереси.

Предаването имаше значителен отзвук. Свидетелства за това са десетките писма от читатели на моя блог, които получих още през нощта /главно от емигранти в чужбина/; от многото телефонни обаждания; от последващите дискусии на живо, в които участвах в дните след предаването.

Друга отличителна черта на телевизионния "Референдум", беше загърбването на емоциите и придържането към фактологията, илюстрираща конфликта :"банкери-клиенти".

Накрая, но не по значение, идват реакциите на овластени политици и представителни организации по казуса " Банкери и клиенти". Случайно или не, те се появиха два дни след приключването на "Референдум-а".

Както съобщи в. "Сега" /25.1.2012 г./:
- БСК обяви на пресконференция и изпрати на министъра на финансите Симеон Дянков цял пакет от предложения за законови промени, целящи да създадат пазарна/конкурентна среда за работата на банките- премахване на двойните стандарти при таксуването, регламентиране на правото на клиента да прекрати кредита си, премахване на "неясната практика" за определяне на лихвения процент, прозрачност за тарифите за банкови и услуги и други;
- КЗК е поискала информация от всички банки и клонове на чуждестранни финансови институции в България за начина, по който определят тарифите; възможно е комисията да открие производство за нарушение на правилата на конкуренцията;
- лидерът на СДС Мартин Димитров е подал сигнал до КЗК заради двойния стандарт при определяне на таксите за банкови услуги;

Хубави предложения, но закъснели: някои с 3, други с 5 години. А инициативата на г-н Димитров е направо изненада за запознатите с материята, защото тъкмо той /заедно със сегашния председател на КФК Стоян Мавродиев, лобираше в полза на банките при скандалните поправки в законовата регулация за кредитите. Вероятно активността му се дължи на гузна съвест, или че гражданите и бизнесът сами ще накарат парламента да коригира със закъснение едно лобистко решение, взето в тяхна вреда.

Надявам се, че с това се слага началото на един широк публичен диалог, който ще се води с аргументи и в атмосфера на взаимно уважение и равнопоставеност на спорещите страни и техните застъпници. От такъв продуктивен диалог се нуждаят както банковите институции в България / доминирани от чуждестранни собственици/, така и банковата клиентела, която научава първите си уроци по финансово образование /прилагайки метода "Learning by doing" в тежки кризисни времена.

Предаването "Референдум" и последвалите го събития ме мотивираха да продължа експертно-аналитичната работа по темата за банковите кредити и лихви.Но - прибавяйки допълнителни акценти и ползвайки нови инструменти в професионалния дебат. Наемам се периодично да информирам заинтересованите читатели на блога за развитието на новите граждански инициативи.

Започвам от днес!