Справедливост

Данъчната справедливост и нагласите на българите

Димитър Събев

***

Публикувам в блога информация за резултати от проведено емпирично социологическо изследване на нагласите на българското население спрямо данъчните системи и данъчната справедливост. Изiледването е част от един уникален проект, който се реализира за първи път в България : "Данъчната справедливост- мисия възможна", реализиран от фондация "Земята" в рамките на международно срантително изследване на същата тема. Българският екип в проекта е направил обективен и качествен професионален анализ на получените резултати, което открива възможност: а) за очертаване на мястото на България в динамиката на нагласите  на данъкоплатците към действащите фискални модели; б) за лансиране на препоръки към управлението за подобряване на правните регулации и бизнес средата, в която действат данъчните закони;

България трябва по-скоро да се освободи от примитивните догми на новата утопия - неолиберализма /Огнян Минчев/

Статията е публикувана в "Христянство и култура" и Мediapool.
Заглавието е на Mediapool.

Оригиналното заглавие е "Пазар, държава и общество. Към една нова стратегия на обществена справедливост и солидарност".

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА В ЕВРОПА: АЛТЕРНАТИВНИ ПЪТИЩА И ПОЗНАТА БЕЗПЪТИЦА /Проф. Кръстьо Петков/

/Размишления по повод на един форум/
Конференция Социалдемокрация в Лондон
Дискусионният форум се състоя на 2.2.2012 г., в сградата на английския парламент, по инициатива на Фондация „Фр. Еберт” и списание „Социална Европа”. Ключови говорители бяха Хенинг Майер, редактор на списанието, политически лидери и парламентаристи от Германия, Англия, Шотландия. За участие в дискусията бяха пристигнали експерти от цяла Европа. Странно е, че двата полюса в европейската социалдемократическа общност не бяха представени подобаващо: скандинавският /където лявоцентристките партии успешно защитават своите позиции/ и източноевропейският / където лявото движение се развива на приливи и отливи/.

Няма спор: политическата ситуация на Стария континент поставя на изключително тежко изпитание привържениците на лявата идея. Европа изживява най-сериозната и взривоопасна си криза след Втората световна война. Но, за разлика от следвоенния период, европейската социалдемокрация в наши дни не бележи възход, а упадък. „В криза сме-като идеология и политическо влияние. Кризата не е от вчера!”- с това изявление започна дебатът. То беше подсилено от емоционалното признание на Andrea Nahles , Генерален секретар на Германската социалдемократическа партия: „Хората ни подозират, че политически сме импотентни, защото не може да предложим решения на техните проблеми и искания!”.

Доверието на европейските граждани в полицията и правосъдието /Сигнално писмо на проф. Кръстьо Петков/

На вниманието на
Г-н Цветан Цветанов,
Министър на вътрешните работи
Г-жа Даниела Ковачева,
Министър на правосъдието

С И Г Н А Л Н О П И С М О
От проф. Кръстьо Петков,
член на авторския колектив на Европейско социално изследване /ESS/, проведено в България през 2011 г.

Уважаеми министри,

Любомир Христов: Справедливост и данъци

Министър Дянков отваря дебата за преките данъци у нас.

Всъщност, той иска да го затвори като ще предложи ставките на преките данъци у нас да могат да се променят с мнозинство от 2/3 от гласовете (Медиапул,17.04.2011) в Народното събрание. Ще рече – по-трудно. Целта е ставката от 10 % пропорционален (някои го наричат “плосък”, като така показват, че могат по-добре да превеждат, отколкото да мислят) данък върху дохода да стане по-трудно променима. А пък крайната цел – да се запазят ниските данъци у нас като стимул за растеж и забогатяване.

Ако това предложение стане закон, трябва да е ясно, че това ще бъде доброволен избор на българския данъкоплатец, изразен от неговите представители в Народното събрание. Затова заслужава българският данъкоплатец да си даде ясна сметка какво избира и защо.