стратегия

Държавата е без стратегия за развитие

Проф. Боян Дуранкев

 Интервю във в-к "Дума", 25. Ноември 2015

***
- Проф. Дуранкев, при миналия бюджет кабинетът си гласува 16 млрд. лв. заеми, сега - нови 5,8 млрд., а преди ден разбрахме, че МФ тайно е пласирало 50 млн. лв. дълг на външни пазари. Вашият коментар?


- И новият дълг, и останалите, за които се вземат внезапни решения без предварително обсъждане, свидетелстват за една краткосрочност в мисленето на правителствените финансисти и пълно незачитане на законодателството на държавата. Това са действия "на пожар", едно шофиране в голяма мъгла на къси светлини, когато трябва да се включат дългите...


- В тази връзка каква е оценката ви за обсъждания Бюджет 2016?

„План Орешарски”: що е то, или как тънката пица остава основно меню /Проф. Боян Дуранкев/

Коментарът е публикуван във Фактор.бг /31.05.2013/

Няколко дребни бележки за един важен документ, попаднал в медийния стокооборот

Азбучна истина е че свободното жонглиране с терминологията е привилегия на политиците-неспециалисти. Именно по тази причина могат да се простят словесните волности на представителите на две от парламентарните партии, които лекомислено боравят с понятия като „програма”, „стратегия в 3 хоризонта”, „програмно правителство” и т.н., стигайки до финалното „План Орешарски”( виж ТУК пълния текст на програмните намерения на Пламен Орешарски) .