съд

Уникредит Булбанк: “Крадем, лъжем и не зачитаме българския съд” Любомир Христов

Posted: January 20, 2013 | Author: Lubomir Christoff, ChFC | Filed under: Uncategorized |Leave a comment »
Какво научих от разказите на Миролюба Бенатова и Алкесандра
Маркарян за делото “Пламен Стоянов срещу Уникредит Булбанк”

* * *

Не, че e написано в документ, който може да бъде цитиран. Но го показва с поведението си толкова ясно, че само който не може да събере 2 и 2 не може да разбере, че банката краде, лъже и не зачита решенията на съда.

Доверието на европейските граждани в полицията и правосъдието /Сигнално писмо на проф. Кръстьо Петков/

На вниманието на
Г-н Цветан Цветанов,
Министър на вътрешните работи
Г-жа Даниела Ковачева,
Министър на правосъдието

С И Г Н А Л Н О П И С М О
От проф. Кръстьо Петков,
член на авторския колектив на Европейско социално изследване /ESS/, проведено в България през 2011 г.

Уважаеми министри,