технократи

На Европа й трябват особен вид технократи /Проф. Кръстьо Петков/

Коментарът е публикуван от БГНЕС в рубриката "Без филтър" /10.9.2014/

Има еврокомисари, които са успели да бъдат и европейски политически фигури, и едновременно с това представители на своите държави.

***