Трудов цикъл

СРЕБЪРНАТА ИКОНОМИКА: ЗАКЪСНЯЛ, НО КЛЮЧОВ ПРИОРИТЕТ НА АНТИКРИЗИСНАТА ПОЛИТИКА В ЕС

проф. Кръстьо Петков

Каква приятна изненада: Европейският икономически и социален съвет апелира за радикални промени в трудовия цикъл на възрастните хора!

  Реалистично ли е да се мисли, че 125 милиона европейци, от които почти 3 милиона български граждани от третото поколение, може да имат друга съдба освен рутинното остаряване?